Sfânta Liturghie a Învierii Domnului (Sfintele Paști)


crautu - Posted on 24 March 2015

04/11/2015 23:30
America/Vancouver

Sfânta Liturghie a Învierii Domnului se va săvârși la St. Margaret's Episcopal Church (4228 Factoria Blvd SE Bellevue, WA 98006).