Progresul proiectului de construcție - mai 2012


Anonymous - Posted on 03 May 2012

Activitățile legate de construcție au continuat ȋn ritm susținut, acestea fiind realizările cele mai importante din ultimele săptămâni:

  • Comitetul de construcție a depistat o greșeală de proiectare în planurile arhitecturale existente care nu ar fi permis construirea unor bolți adecvate ȋn centrul și absidele laterale ale bisericii.  Ȋn urma consultărilor cu inginerul de structură au fost propuse două variante de rezolvare a acestei probleme.  Prima ar fi necesitat introducerea unor coloane de susținere amplasate ȋn zona dintre iconostas și naos, iar a doua rezolva problema cu ajutorul unor profiluri adiționale de ȋntărire a structurii pereților absidelor
  • Pentru a ne conforma cât mai bine stilului arhitectonic bizantin tradițional, Consiliul Parohial, ȋntrunit ȋntr-o sedință extraordinară, a adoptat soluția fără coloane.  Comitetul de construcție ȋmpreună cu inginerul de structură lucrează acum la revizuirea planurilor de structură.
  • Lucrările la fundație au continuat, toate testele de până acum, cum ar fi cele de compactare și de presiune a cimentului, fiind trecute cu succes
  • Lucrările la sanțurile pentru utilități au fost efectuate cu ajutorul unui grup de voluntari din comunitate și apoi inspectate și aprobate de catre PUD (Electric & Gas), Comcast, Frontier
  • Instalația de apă a fost inspectată și aprobată de către City of Mountlake Terrace
  • Ȋn pregătirea următoarelor etape importante ale proiectului, comitetul de construcție lucrează la finalizarea contractelor pentru turla, lucrările din oțel, fire sprinklers, framing și trusses
  • De asemenea, ȋn perioada imediat următoare se va instala electric vault și se vor conecta ultimele țevi de la vault la camera destinată echipamentului electric

Pentru a viziona pozele de pe site-ul de construcție click aici.