Convocare Adunare Generală - 24 ianuarie 2016


crautu - Posted on 12 January 2016

01/24/2016 11:30
America/Vancouver

În conformitate cu Statutul și Regulamentele Episcopiei Române Ortodoxe din America (ARTICOLUL IX, SECȚIUNEA 25), se convoacă Adunarea Generală a membrilor Parohiei “Sfinții Trei Ierarhi”, duminică 24 ianuarie 2016, ora 11:30 AM.

Ordinea de zi:

 1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.
 2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.
 3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.
 4. Prezentarea ordinei de zi.  Supunere spre aprobare.
 5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului parohial.
 6. Raportul preotului paroh.
 7. Raportul președintelui Consiliului parohial.
 8. Raportul privind activitatea de construcție a bisericii.
 9. Raportul președintei Reuniunii de doamne.
 10. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.
 11. Raportul privind activitatea de caritate.
 12. Raportul privind activitatea financiară.
 13. Raportul controlorilor financiari.
 14. Prezentarea bugetului pe 2016. Supunere spre aprobare.
 15. Alegerea noului Consiliu parohial pentru anul 2016.
 16. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.
 17. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.