Adunarea Generală a Parohiei


crautu - Posted on 25 December 2019

Adunarea generală a membrilor cu drept de vot ai Parohiei “Sfinții Trei Ierarhi” va avea loc duminică, 26 ianuarie 2020, de la ora 12:30 PM, având următoarea ordine de zi:

 

1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.

2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.

3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.

4. Prezentarea ordinei de zi.  

5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului parohial.

6. Raportul Preotului paroh.

7. Raportul președintelui Consiliului parohial.

8. Raportul președintei Reuniunii de doamne.

9. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.

10. Raportul privind activitatea de caritate.

11. Raportul privind activitatea financiară.

12. Raportul controlorilor financiari.

13. Prezentarea bugetului pe anul 2020. Supunere spre aprobare.

14. Alegerea noului Consiliu parohial pentru anul 2020.

15. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.

16. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.