Adunarea Generală a Parohiei


crautu - Posted on 01 February 2015

Adunarea Generală a Parohiei “Sfinții Trei Ierarhi”, va avea loc duminică, 8 februarie 2015, ora 2:30 PM, cu următoarea ordine de zi:

 1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.
 2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.
 3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.
 4. Prezentarea ordinei de zi.  Supunere spre aprobare.
 5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului Parohial.
 6. Raportul preotului paroh.
 7. Raportul președintelui Consiliului Parohial.
 8. Raportul privind activitatea de construcție a bisericii.
 9. Raportul președintei Reuniunii de Doamne.
 10. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.
 11. Raportul privind activitatea de caritate.
 12. Raportul privind activitatea financiară.
 13. Raportul controlorilor financiari.
 14. Prezentarea bugetului pe 2015. Supunere spre aprobare.
 15. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2015.
 16. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.
 17. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.