Events


Select event terms to filter by
Sunday January 31, 2021
Start: 01/31/2021 12:30

În conformitate cu Statutul și Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din America (ARTICOLUL IX, SECȚIUNEA 25), prin prezenta convocăm:
Adunarea Generală a Parohiei “Sfinții Trei Ierarhi”
Duminică 31 ianuarie 2021, ora 12:30 PM
Având următoarea ordine de zi: