Mesajul Înalt Prea-Sfinției Sale Arhiepiscopul NATHANIEL pentru Ajunul Bunei Vestiri


Anonymous - Posted on 24 March 2020

English version 

Iubiți credincioși,

Mâine, miercuri, 25 martie de la ora 10 AM voi rosti Acatistul Bunei Vestiri în cadrul slujbei Utreniei. Asa cum am fost îndrumați și de Înalt Prea-Sfinția Sa Arhiepiscopul NATHANIEL, faceți tot efortul să înmulțiți rugăciunea în această perioadă, în care nu putem săvârși slujbe la biserică. Pentru orice nevoie sau ajutor, vă rog să mă contactați la 425-442-8296 sau la ioan.catana@ortodox.org. Vă las acum cu mângâierea cuvântului IPS NATHANIEL pentru Ajunul Bunei Vestiri.

Doamne Ajută!

Pr. Ioan Cătană

Preaiubitului Cler, Credincioșilor și Monahilor

24 Martie 2020

Ajunul Bunei Vestiri

„Astăzi sunt bunele vestiri de bucurie: prăznuire feciorească. Cele de jos cu cele de sus se împreună. Adam se înnoiește, Eva se izbăvește de întristarea cea dintâi; iar cortul firii noastre, prin îndumnezeirea lui de către Cel ce a luat asupră-și aluatul nostru, Biserică a lui Dumnezeu se face”.  ---   „Slava” Stihoavnei Praznicului

Preaiubiți frați și surori întru Domnul nostru Iisus Hristos Cel întrupat,

Cele de jos cu cele de sus se împreună” – aserțiunea ne înștiințează de faptul că, deși „din țărână suntem făcuți și în țărână ne vom întoarce”, potrivit planului lui Dumnezeu, în același timp suntem făcuți și pentru Împărăția Sa, cea veșnică și cerească, în care vom fi primiți. Această speranță să o perpetuăm astăzi, în fața coronavirusului, precum și în toți anii vieții noastre!

Cortul firii noastre […] Biserică a lui Dumnezeu se face” – adică, alcătuirea trupului nostru uman a fost ridicată la cele cerești, deoarece Hristos și-a însușit-o. El a ridicat-o la rangul de templu, un trup pentru El Însuși, un semn al făgăduinței Sale către noi. Hristos Iisus, a doua persoană a Sfintei Treimi, prin conlucrarea Sfintei Fecioare Maria, a devenit vizibil, tangibil; S-a născut în Betleem, a propovăduit printre oameni, a fost răstignit pe cruce; a murit, a fost înmormântat, a înviat și S-a înălțat cu trupul Său omenesc preaslăvit.

Astăzi, în întreaga lume, oamenii caută „veștile bune”. Căutăm un sfârșit, capătul dezastrului creat de coronavirus, pentru care nu eram pregătiți și care a produs o suferință fără proporții, iar unora, chiar moartea. În ecteniile noastre cele sfinte, ne rugăm pentru un „sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace”. Acest pasaj face referință la starea „templului” nostru, a „alcătuirii” noastre, a corpului nostru. În continuare, fragmentul menționează: „și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos”, făcând referință la faptele noastre, la deciziile noastre, la viața noastră în Hristos. Suntem pregătiți cu adevărat pentru incertitudinea acestei zile și pentru judecata care va veni?

Ori de câte ori teama își face simțită prezența în istoria umană, căutăm „veștile bune”, care să anunțe un sfârșit rapid a ceea ce nu putem controla, iar în acest caz, un sfârșit al efectelor devastatoare ale coronavirusului. Ceea ce putem controla însă, sunt deciziile pe care le luăm. Fundamentându-ne întreaga existență, așadar, pe adevărata și singura Veste Bună, aceea că Dumnezeu S-a coborât asupra noastră, luând asupra Sa existența noastră fragilă, pe care ridicat-o la o viață nouă, fără de sfârșit, împreună cu El, suntem îndemnați să trăim în Hristos ca mădular al trupului Său, Biserica.

Astăzi, prăznuim Vestea cea Bună, aceea că Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să poată deveni ca Dumnezeu (Sfântul Atanasie cel Mare). Aceasta este vestea cea bună, cea care ar trebui să ne întărească în această perioadă de îngrijorare și de teamă. De asemenea, este o perioadă în care, atât cât este permis de autoritățile civile și medicale, avem ocazia de a sluji unii altora. Acesta este motivul pentru care am luat decizia de a închide bisericile, chiar dacă acest lucru înseamnă că nu există slujbe care să se adune ca Trup al lui Hristos. Este un demers prin care ne-am exprimat îngrijorarea unii față de ceilalți, pentru că nu știm cine poate purta virusul, fără rea voință și în necunoștință de cauză, chiar și în cadrul slujbelor noastre, în edificiile noastre, în bisericile noastre sfinte, încântătoare și frumos împodobite.

Trupul lui Hristos, Biserica, nu este un edificiu făcut de mâinile omului; reprezintă unitatea pe care o împărtășim cu Hristos, „Cel ce a luat asupră-și aluatul nostru”. Nimic și nimeni nu ne poate împiedica să ne rugăm, nu ne poate opri de la comuniunea personală cu Dumnezeu, în timp ce ne manifestăm mulțumirile personale, în cadrul sfințeniei căminului nostru, în fața sfintelor noastre icoane, pe care le venerăm, pentru  Vestea cea Bună și Măreață a zămislirii Sale în pântecele Maicii și Fecioarei Maria, cel mai înalt exemplu al ascultării, dar și „izbăvirea Evei”.  

Prin urmare, să prăznuim în casele noastre, așa cum au făcut primii creștini. Opriți televizorul și, odată cu el, „știrile false”, și sărbătoriți Vestea cea Adevărată! Reuniți-vă în cadrul familiei pentru a citi pericopa evanghelică după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și ascultați cuvintele Sfintei Fecioare (Lc 1,24-38). Când vă așezați să mâncați, dați slavă lui Dumnezeu și, după ce terminați, de asemenea, dați slavă lui Dumnezeu. Când sunteți gata să vă așezați capul pe pernă și să vă odihniți, cereți mai întâi iertare unul altuia, dându-vă sărutul păcii. Haideți să facem din propria noastră casă un altar temporar, precum au făcut evreii în deșert, astfel încât, în momentul în care acest „înger al morții” părăsește această lume, să ne putem reuni în bisericile noastre pentru a prăznui „bunele vestiri de bucurie”, adică Vestea cea Bună conform căreia „Adam se înnoiește”, aceea că Dumnezeu este, că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu ne dăruiește harul vieții veșnice.

Cu îngrijorare părintească și binecuvântare spre o viață în Hristos, acum și în veacurile ce vor veni,                                                                          

+ NATHANIEL, Arhiepiscop

P.S. Iată alte lecturi scripturistice de care să vă bucurați!

Isaia 26,21-27,9; Facere 9,18-10,1; Pilde 12,23-13,9; Ieșire 3,1-8; Pilde 8,22-30; Luca 1,39-49, 56; Epistola către Evrei 2,11-18; Luca 1,24-38.