Crăciun fericit și un An Nou binecuvântat!


Anonymous - Posted on 05 December 2017

Purtați de vârtejul modern al vieții, ne apropiem cu pași repezi de acel eveniment din istoria mântuirii care aduce cea mai mare bucurie în sufletele și în casele credincioșilor—sărbătoarea Nașterii Domnului. Vine vremea colindelor, a aromelor de brad și de cozonaci, a dansului fulgilor de nea, a zvonului de clopoței și a caselor frumos împodobite. În această atmosferă de pace, bucurie și speranță, ne îndreptăm gândul cu recunoștință și smerenie la multele daruri revărsate în anul 2017 asupra fiecăruia dintre noi, precum și asupra familiei unite a Bisericii Sfinții Trei Ierarhi.
 
Dumnezeu să vă păzească și să vă binecuvânteze în anul ce vine cu putere, sănătate, milostenie și spirit de dăruire, pentru a continua lucrările Sale, pentru a da lumină și nădejde celor aflați la nevoie și pentru a continua să înscriem datinile românești străbune în cronica parohiei noastre. Praznicul Împărătesc al Crăciunului să vă găsească la ceas de bucurie alături de cei dragi, iar binele, gândurile curate și liniștea sufletească să vă însoțească pretutindeni în 2018! 
 
Crăciun fericit și un An Nou binecuvântat!