Adunarea Generală a Parohiei - 31 ianuarie 2021


crautu - Posted on 31 December 2020

01/31/2021 12:30
America/Vancouver

În conformitate cu Statutul și Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din America (ARTICOLUL IX, SECȚIUNEA 25), prin prezenta convocăm:
Adunarea Generală a Parohiei “Sfinții Trei Ierarhi”
Duminică 31 ianuarie 2021, ora 12:30 PM
Având următoarea ordine de zi:

 1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.
 2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.
 3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.
 4. Prezentarea ordinei de zi.  
 5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului parohial.
 6. Raportul Preotului paroh.
 7. Raportul președintelui Consiliului parohial.
 8. Raportul președintei Reuniunii de doamne.
 9. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.
 10. Raportul privind activitatea de caritate.
 11. Raportul privind activitatea financiară.
 12. Raportul controlorilor financiari.
 13. Prezentarea bugetului pe anul 2021. Supunere spre aprobare.
 14. Alegerea noului Consiliu parohial pentru anul 2021.
 15. Alegerea celor doi delegați titulari și a celor doi înlocuitori pentru Congresul Episcopiei (2021 – 2022).
 16. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.
 17. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.

 
Ioan Cătană,                                       Adrian Chița,                                   Ioana Danciu,
Preot paroh                                        Președinte                                       Secretar