Înștiințare pastorală de la Înalt Prea-Sfinția Sa Arhiepiscopul NATHANIEL, Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America


Anonymous - Posted on 19 March 2020

English version

19 Martie 2020
Sfântul Mucenic Hrisant, Daria și Ilaria
 
Preaiubiți și îndelung răbdători Părinți,
Consacrați Diaconi,
Prețuiți Monahi,
Cutezători Credincioși în Hristos,

 

Să dăm slavă, cinste și închinare lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt!  
 
De curând, am considerat ca fiind necesară hotărârea de a închide temporar bisericile noastre ca o precauție împotriva posibilității răspândirii necontrolate a Coronavirusului în rândul comunităților credincioșilor noștri. Totodată, i-am îndemnat pe toți să se roage în casele lor, împreună cu familia, cu clerul sau cu credincioșii. Monahii își continuă programul de rugăciune în cadrul mănăstirii.
 
Vă comunicăm această scurtă înștiințare pastorală pentru a vă reaminti două slujbe care pot fi săvârșite în casele noastre, și anume: Acatistul Maicii noastre din Hawaii și Acatistul Părintelui nostru, Policarp (Morușcă), primul episcop al Episcopei noastre ocrotite de Dumnezeu. Aveți posibilitatea de a intra în posesia acestor slujbe, atât în limba română, cât și în limba engleză, accesând titlurile evidențiate mai sus.
 
Anul acesta prăznuim 50 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe în America de Nord și, în același timp, comemorăm canonizarea Sfântului Herman din Alaska. Vă reamintim că mulți alți sfinți au binecuvântat America de Nord, aceștia fiind foarte îndrăgiți de către poporul român. Detalii despre viețile unora dintre sfinții americani pot fi găsite traduse în limba română AICI, preluate din textul original în limba engleză (Portraits of American Saints). Atât acatistul Maicii noastre din Hawaii, cât și cel al Părintelui nostru Policarp, nu au fost recomandate spre înlăturarea acatistelor închinate altor sfinți. Fără a desconsidera numeroșii sfinți ai Americii de Nord, le propunem pe acestea deoarece dețin un loc cu totul special în istoria și în viața Episcopiei noastre.
 
Cu siguranță, preoții, credincioșii și monahii din Cadrul Episcopiei noastre își amintesc de faptul că icoana sfântă a Maicii noastre din Hawaii, purtătoare de mir, a binecuvântat Congresul Eparhiei noastre în anul 2018. Atunci, ne-a fost dăruită o copie a acestei icoane, care împodobește cancelaria noastră. Este momentul oportun ca noi să cerem mijlocirile Maicii noastre în acest moment de criză, provocat de prezența Coronavirusului pe teritoriul Americii de Nord. Maica Domnului a binecuvântat numeroase parohii, mănăstiri și instituții prin prezența ei. Să o rugăm și noi, acum, să acopere și să protejeze națiunile noastre cu sfânt acoperământul său, dând slavă Domnului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, Fiul ei și Dumnezeul nostru, Tămăduitorul sufletelor și al trupurilor noastre.
 
De asemenea, considerăm oportun să cerem mijlocirea Episcopului Policarp, mărturisitor al credinței ortodoxe, primul nostru episcop, care nu a uitat niciodată turma sa din America de Nord, chiar dacă i-a fost interzis să se întoarcă în rândul nostru. De asemenea, suntem conștienți de faptul că avem rude și cunoscuți în întreaga lume care, în aceeași măsură, sunt constrânși de același virus și pe care, desigur, îi amintim în rugăciunile noastre.
 
Preaiubiților, să facem din casele noastre o biserică mai mică, o „biserică din casă”, precum cea din timpurile apostolice. Îngăduiți ca timpul pe care îl petrecem de obicei Duminica la săvârșirea și la participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să devină un timp al rugăciunii în familie, înaintea sfintelor icoane care ne binecuvântează casele. Să evităm să folosim spre desfătare timpul acesta consacrat rugăciunii fierbinți, care se înalță din inima caselor noastre.
 
Vă îmbrățișăm cu credință și cu dragoste în Hristos Cel înviat, adevăratul nostru Dumnezeu, a Cărui dragoste pentru noi nu cunoaște limitele timpului și ale spațiului.
 
+NATHANIEL, Arhiepiscop